Uw winkelwagentje is leeg

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via deze website. Lees de volgende bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat toegang tot of het kopen op deze website als geen ander voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van of toegang tot deze website, erkent u dat u hebt gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden. Disclaimer en Beperking van aansprakelijkheid aan de Website Onze website en de materialen die hierin worden geleverd zoals ze zijn. Wij geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, van welke aard met betrekking tot onze website, onze werking, inhoud, informatie en materialen. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, van welke aard met betrekking tot de website of het gebruik ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Uw erover eens dat onze website, haar bestuurders, functionarissen, werknemers of andere vertegenwoordigers niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit de werking, de inhoud of het gebruik van de website. U gaat ermee akkoord dat deze beperking van aansprakelijkheid allesomvattend is en geldt voor alle schade, van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, compenserende, speciale, incidentele, bestraffende en gevolgschade. Disclaimer en Beperking van aansprakelijkheid verkochte producten Al onze producten zijn gewaarborgd tegen gebreken gedurende 30 dagen te rekenen vanaf de datum van levering. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld, maken we geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, van welke aard met betrekking tot de verkochte producten op deze website. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld, Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, van welke aard met betrekking tot de verkochte producten op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U gaat ermee akkoord dat de enige en uitsluitende maximale aansprakelijkheid op onze website als gevolg van een product dat wordt verkocht op de website is de prijs van het product (s) besteld. In geen geval zijn onze website, zijn directeuren, managers, werknemers en vertegenwoordigers aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade of punitieve schade met betrekking tot het product (en) verkocht. De producten die door ons bedrijf worden verkocht voor gebruik met bepaalde producten van de computer fabrikanten, en de verwijzing naar producten of merken van deze bedrijven berust op louter met het oog op het identificeren van de computers waarmee onze producten kunnen worden gebruikt. Ons bedrijf en deze website zijn niet gelieerd aan, gemachtigde door, onder licentie van, distributeurs, noch op enigerlei wijze in verband met deze computer fabrikanten, noch zijn de aangeboden producten te koop via onze website vervaardigd door of verkocht met toestemming van de fabrikanten van de computers waarmee onze producten kunnen worden gebruikt. Gebruik Wij garanderen dat u de toestemming om deze website te bekijken voor uw eigen persoonlijk gebruik op voorwaarde dat u akkoord gaat met en accepteren zonder wijziging door de aankondigingen, en de voorwaarden uiteengezet in de 'Voorwaarden'. De voorwaarden en bepalingen hierin mag niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van eventuele aanvullende documenten die strekken tot een overeenkomst van de partijen.
Terug